Det hydrologiska kretsloppet är på väg ur balans på grund av klimatförändringar och mänskliga aktiviteter, enligt en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen (WMO). ”Glaciärer och istäcke drar sig tillbaka framför våra ögon. Stigande temperaturer har accelererat och har även stört vattnets kretslopp. En varmare atmosfär håller mer fukt. Vi ser mycket kraftigare nederbördsepisoder och översvämningar. Och i den motsatta ytterligheten, mer avdunstning, torra jordar och intensivare torka”, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i ett pressmeddelande.