”Att vi måste minska våra växthusgasutsläpp kraftigt och omedelbart för att säkra en hållbar framtid för alla är vedertagen fakta”, skriver sju forskare vid bland annat KTH och Sveriges lantbruksuniversitet i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. De är kritiska mot att forskare som ifrågasätter och protesterar mot klimatpolitiken allt oftare får etiketten politiska aktivister.