Om det ekonomiska stöd som ges under coronakrisen används på rätt sätt går det att gynna klimatomställningen. Det menar Klimatpolitiska rådet, skriver Dagens Nyheter. I ett brev till regeringen pekar rådet ut fyra viktiga områden. Det handlar bland annat om att fasa ut subventionen som stödjer fossilanvändning och att ekonomiskt stöd ska gå till långsiktiga investeringar med fossilfrihet som mål.