I en ny utredning på uppdrag av regeringen föreslås en uppbyggnad av ett svenskt forskningscentrum för innovationskritiska metaller och mineral vid Luleå tekniska universitet. Fokus är på primär och sekundär utvinning och anrikning av metaller och mineral och med uppgift att även arbeta med kunskapsspridning.