Från årsskiftet ska brittiska lantbrukare för första gången få statligt stöd för att ta hand om jorden de brukar, skriver The Guardian. Satsningen ingår i Storbritanniens nya jordbruksstöd, som ersätter EU:s jordbruksstöd efter Brexit. Kritiker från miljörörelsen menar att åtgärderna sammantaget är långt ifrån tillräckliga och att de inte heller lever upp till de löften som gavs inför Brexit: att stärka miljöskyddet och minska jordbrukets negativa påverkan på miljön.