Var är alla insekter?

Vad hände med alla insekter som tidigare slog mot bilarnas vindrutor? Det har många funderat på, men svaret är svårt att få. Det finns ofta för lite data om de flesta arterna för att veta hur - och om - de har minskat.
Var är alla insekter?
Även om bin har varit i fokus de senaste åren verkar också många andra viktiga pollinatörer ha minskat i population. Foto: Rakop Tanyakam/Mostphotos

Entomologer kallar det vindrutefenomenet. Men trots att många funderat på var surret tagit vägen är vindrute-observationer inte vetenskapliga, och det finns få tillförlitliga data kring hur det står till med många av våra viktiga insektsarter.

Forskare har sett oroande nedgångar i vissa arter, som bin, fjärilar och lysmaskar. Men inte alla granskas på samma sätt.
– Vi har en historia av att ignorera de icke-karismatiska arterna, vilket de flesta insekterna är, säger ekologen Joe Nocera till Science magazine.

Mycket av datan som existerar kommer från medborgarforskning och intresserade amatörer, som fågelskådare och fjärilssamlare. En entomologigrupp, Krefeld Entomological Society, har samlat data på insekter i Västeuropa sedan 80-talet. På flera ställen de undersökte under 2013 och 2014 hade insekterna minskat med upp till 80 procent jämfört med 24 år tidigare.

1989 fångade gruppen över 17 200 blomflugor, medan de 2014 hittade mindre än 2800. Nu jobbar de tillsammans med forskare för att se korrelationer med väder, förändringar i vegetation och andra faktorer som kan påverka de minskande populationerna. Förändringar i markanvändning och användning av bekämpningsmedel som neonikotinoider är dock troligtvis viktiga anledningar till minskningen av insekter.

av Beatrice Rindevall

4 kommentarer:

 1. Kommentar från Docenten 23 maj 2017:

  Lutningen på moderna bilrutor är dubbelt så stor som på äldre bilar. Det är därför det är svårt att sätta sig på plats i framsätena, vilket alla av medellängd eller mer kunnat konstatera. Det är gjort så för att minska luftmotståndet. Därmed mosas färre insekter, de sveps över bilarna.

 2. Kommentar från Jan Kronberg 23 maj 2017:

  Det är nog ganska logiskt att antalet arter och individer av insekter minskar. Det gamla landskapet som var uppbyggt som en mosaik med öppna diken och mindre vattendrag har försvunnit. Alla typer av insekter får svårare i stora täta skogar och bland stora sammanhängande åkrar. Giftanvändningen gör väl sitt till.

  Det finns mycket man kan göra. Ät ekologiskt mat eftersom antalet arter och individer av insekter är rikare kring sådana gårdar.

  Sätt upp biholkar för att kompensera för död ved. Odla bi- och fjärilsvänliga växter samt ha hela tiden något som blommar. Vatten är också viktigt.

  Bara lite exempel. Tänk till omkring det du är satt att förvalta,

 3. Kommentar från Dag Lindgren 24 maj 2017:

  Svenska universitet borde kunna ge klarare svar på om det blivit avsevärt färre insekter eller ej

 4. Kommentar från Stephan Mangold 29 augusti 2017:

  I boken ”KVANTBIOLOGI En expedition till vetenskapens frontlinjer” av författarna Jim Al-Khalili och Johanjoe McFadden, Fri Tanke förlag (2017) beskrivs området överskådligt. Där gör författarna gällande att molekylära biologiska funktioner i proteiner, enzymer och DNA kan förklaras med kvantfysikaliska principer i småskaliga system på nanometernivå. Kvantfysikens lagar sätter det sunda förnuftet helt ur spel genom begrepp som superposition, koherens, tunnling och hoptvinning. Partiklar kan befinna sig på flera ställen samtidigt, passera igenom omöjliga barriärer och påverka varandra på förunderligt långa avstånd. Inom kvantbiologin gäller inte de klassiska fysiska lagarna såsom vi är vana vid att förstå dem.
  Det intressanta är att dessa kvantbiologiska system är ytterst känsliga för yttre påverkan. Boken ger exempel på fåglars orienteringsförmåga med hjälp av jordens magnetfält. Om en magnetisk våg på 1,3MHz, som är väsentligt mycket svagare än jordens magnetfält, kommer i resonans med det kvantbiologiska systemet störs fåglars förmåga att orientera sig. Detsamma skulle kunna gälla insekter.
  Kan det vara så att en elektromagnetisk våg i 3G-modulationen stör det kvantbiologiska systemet? Även doftigenkänning styrs av kvantbiologiska processer.
  Detta kvantbiologiska forskningsfält är bara i början och visar hur de känsliga kvantbiologiska processerna kan fungera i celler, sinnesorgan och hjärnor. Kvantbiologin kan mycket väl påvisa orsakerna till att 3G-modulationen tar död på insekternas embryon.

Vad tycker du? Kommentera :

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.