163 artiklar

Biologisk mångfald

99 artiklar

Hållbara städer

44 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

425 artiklar

Klimat

39 artiklar

Landsbygd

227 artiklar

Livsstil & konsumtion

194 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

55 artiklar

Skog

17 artiklar

Social hållbarhet

67 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

vattenrening

uppsala domkyrka

Hållbara städer

Grundvatten hotas när städer växer

Uppsalaåsen ger staden rent dricksvatten – helt naturligt och gratis. Men i takt med att staden växer så riskerar den naturliga reningen att slås ut, och tyvärr är situationen inte unik för Uppsala. Forskare varnar nu för att grundvattenskydd och skyddsområden nedprioriteras på flera håll i Sverige.

Vattendroppe från kran

Klimat

Fler magsjuka när klimatet förändras

Det har gått drygt sju år sedan Östersund drabbades av ett stort utbrott av parasiten cryptosporidium. Denna typ av smittspridning via dricksvattnet är ovanligt i Sverige, men med framtida klimatförändringar så går det inte att utesluta att liknande incidenter sker igen.

Mat & jordbruk

Sorterat avlopp testas storskaligt i Helsingborg

I den bästa av världar cirkulerar kväve, fosfor och andra näringsämnen från jord till bord och tillbaka igen. Vägen dit är lång men det finns ljuspunkter. I Helsingborgs stad läggs nu grunden för över 300 nya lägenheter med källsorterande avlopp.

Biologisk mångfald

Anlagda våtmarker – ett bra sätt att minska övergödning

Sverige har lagt hundratals miljoner på att återskapa våtmarker. Men hur väl fungerar metoden egentligen? Bra, visar en stor vetenskaplig genomgång.
I snitt renar de bort 40 procent av det kväve och fosfor som kommer in.

Vatten

Mer alger i reningsverken ger färre i havet

Enligt en avhandling från forskare på Mälardalens högskola skulle algblomningen i sjöar och hav kunna minskas genom att vi istället odlar alger inne i vattenreningsverken.

Vatten

Därför blir svenska sjöar brunare – och svårare att rena

Klimatförändringar gör att svenska insjöar innehåller allt mer löst organiskt material. På sikt kan det medföra att dricksvattenverken behöver införa ett nytt mycket kostnadskrävande reningssteg.

Klimat

Forskarna som ska rena världens vatten

Vägg i vägg med bostadshusen uppe på Henriksdalsberget, högt ovanför den hårt trafikerade bilvägen in mot Stockholms city, pågår forskning som ska rädda världen från vattenbrist.

Kemikalier

Frön från träd kan rena vatten

En studie från Uppsala universitet visar att extrakt från trädet Moringa oleiferas frön kan rena vatten.