Myggor som har utsatts för höga temperaturer verkar föredra att dricka växternas nektar framför blod. Det visar studier från SLU, och resultatet skulle kunna innebära att spridningen av malaria minskar i ett varmare klimat. Kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar myggor kan användas för att beräkna framtida spridning av myggburna sjukdomar, men också för att utforma mer pricksäkra myggfällor.