SMHI och Världsmeteorologiorganisationen (WMO) lanserar i samband med COP26 en ny klimattjänst för att bistå låg- och medelinkomstländer med global klimatinformation. Tjänsten har utvecklats av SMHI:s hydrologiska forskningsenhet på uppdrag av FN:s Gröna klimatfond.