Hur talspråk används av ungdomar i förorten för att skapa en gemensam identitet är fokus i en ny avhandling, där forskare vid Uppsala universitet har undersökt hur språket används för att forma en kollektiv identitet.