Förra året behandlades 466 kg/person, en minskning med sju kilo per person från 2017 till 2018. Endast 34 procent gick till materialåtervinning, visar ny statistik från Avfall Sverige.