Ett internationellt forskningsnätverk om klimatförändringarnas effekter på människors och djurs hälsa i norr får tillskott från Nordiska ministerrådet. De ska ge fördjupade kontakter med ryska forskarkollegor för att studera klimatförändringens följder i Sibirien, rapporterar Umeå universitet.