Luftföroreningar är ett problem i svenska städer och en lösning är att plantera mer träd och växter. Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs universitet undersöker vilka växter som är bäst på att ta upp föroreningar, och pekar särskilt på barrträdens potential.

– Vi tror att val av trädarter samt hur träden placeras i den urbana miljön spelar stor roll, säger Malin Gustafsson, forskare och projektledare, i ett pressmeddelande från IVL Svenska Miljöinstitutet.