Digitaliseringen och coronapandemin bereder väg för en idé som tidigare förkastats: den personliga utsläppsbudgeten. I en vetenskaplig studie säger forskare från Sverige, Storbritannien och Israel att det kan vara dags för många industriländer att åter plocka upp idén med budgeten. Forskarna menar att konceptet har bättre förutsättningar att fungera i dag med en allt större klimatkris, förändringar i det egna beteendet på grund av covid-19 och de framsteg som gjorts inom artificiell intelligens, rapporterar KTH.