Fram till år 2030 beräknas Sveriges befolkning öka med drygt 400 000 personer, enligt SCB:s senaste prognos.