126 artiklar

Biologisk mångfald

78 artiklar

Hållbara städer

28 artiklar

Industri & Energi

149 artiklar

Kemikalier

371 artiklar

Klimat

20 artiklar

Landsbygd

184 artiklar

Livsstil & konsumtion

165 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

44 artiklar

Skog

5 artiklar

Social hållbarhet

55 artiklar

Transport

147 artiklar

Vatten

Etikett

smittspridning

snö på en gren

Livsstil & konsumtion

Forskare undersöker varför vi blir mer sjuka på vintern

Varför blir vi oftare sjuka under vintern? Mitt i vinterkräksjukans högsäsong startar nu ett forskningsprojekt som ska ta reda på mer om luftfuktighetens roll när virus sprids.

Mat & jordbruk

Fall av Newcastlesjuka utanför Kalmar

Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har konstaterats på en gård med fjäderfä utanför Kalmar, bekräftar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Jordbruksverket har nu infört restriktioner i området för att undvika smittspridning.

Livsstil & konsumtion

Nytt fynd av dvärgbandmask

Forskare från SLU har hittat dvärgbandsmask på ännu en plats i Sverige. Det innebär att parasiten har en större geografisk utbredning än vad man tidigare känt till.

Livsstil & konsumtion

Första steg mot mellanstatlig panel om antibiotikaresistens

För några veckor sedan kom en mycket allvarlig rapport från WHO om hur resistensen mot antibiotika ökar i världen. Nu ska representanter från flera FN-organisationer och regeringar, Världsbanken, läkemedelsindustrin och forskarsamhället mötas i Uppsala för att diskutera om och hur man skulle kunna bilda en mellanstatlig panel mot antibiotikaresistens.

Livsstil & konsumtion

Dvärgbandmask hittad i svensk smågnagare

Den fruktade dvärgbandmasken, som i sällsynta fall kan infektera även människor, har för första gången hittats i en smågnagare i Sverige. Det innebär att parasitens naturliga värdväxling fått fäste i svensk natur.