126 artiklar

Biologisk mångfald

78 artiklar

Hållbara städer

28 artiklar

Industri & Energi

149 artiklar

Kemikalier

371 artiklar

Klimat

20 artiklar

Landsbygd

184 artiklar

Livsstil & konsumtion

165 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

44 artiklar

Skog

5 artiklar

Social hållbarhet

55 artiklar

Transport

147 artiklar

Vatten

Etikett

invasiva arter

signalkräfta

Biologisk mångfald

Kräftpest ska upptäckas med miljö-dna

Den snabba utvecklingen inom dna-teknik öppnar nya möjligheter att följa hur naturen mår. Med hjälp av miljö-dna undersöker forskare nu spridningen av kräftpest i älven Billan i Värmland.

Biologisk mångfald

Främmande växter sprids via transporter

Transportinfrastrukturen är en av de viktigaste spridningsvägarna för invasiva växtarter. På uppdrag av Trafikverket har VTI gjort en kunskapssammanställning och rekommenderat strategier för framgångsrika motåtgärder.

Biologisk mångfald

Så får du bort oönskade arter från trädgården

Naturvårdsverket har tagit fram en informationsbroschyr med råd för att hindra spridning av invasiva och främmande arter i trädgården.

Biologisk mångfald

Invasiva arter stoppas med genteknik

Med hjälp av genteknik kan man stoppa invasiva arter från att spridas med fartygens barlastvatten. Bakom den nya metoden står forskare från Göteborgs universitet.

Signalkräfta

Biologisk mångfald

Svenska kräftfisket inte hotat

Signalkräftan har hamnat på en lista över så kallade invasiva arter som genom ett nytt EU-direktiv ska stoppas. I media höjs nu röster om att den svenska kräfttraditionen skulle vara hotad, men så är inte fallet säger Lennart Edsman, kräftforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.