Etikett /Havsförsurning

Havsförsurning

Vad är havsförsurning?

Havsförsurning är en konsekvens av att koldioxid tas upp av haven. Koldioxiden kommer från vår förbränning av fossila bränslen.  En fjärdedel av dessa utsläpp tas upp av haven, där den omvandlas den till kolsyra. Kolsyran omvandlas sedan till vätekarbonatjoner och vätejoner, vilket gör haven allt surare.
I haven fortsätter de att påverka djurens överlevnad och tillväxt på olika sätt. Vissa arter gynnas medan andra påverkas negativt. I förlängningen är det troligt att flera arter kommer att dö ut. Men en komplett bild av effekterna av havsförsurning finns inte. Därför fokuserar mycket av dagens forskning på att förstå förstå hur olika arter påverkas.
Det forskarna redan idag kan konstatera redan är att sedan industrialismens början har haven blivit 30 procent surare. Om den utvecklingskurvan fortsätter kommer världens hav att ha blivit 100-150 procent surare när vi når år 2100.

En Foraminiferer, vilket är ett litet encelligt skaldjur som har påverkats av havsförsurningen.

Foraminiferer är ett litet encelligt skaldjur som har funnits på jorden i mer än 500 miljoner år. Forskare har kunnat konstatera att deras skal idag är omkring 30 procent tunnare jämfört med tiden före det industriella genombrottet. Foto: Signe Høgslund

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.