149 artiklar

Biologisk mångfald

92 artiklar

Hållbara städer

43 artiklar

Industri & Energi

156 artiklar

Kemikalier

408 artiklar

Klimat

33 artiklar

Landsbygd

212 artiklar

Livsstil & konsumtion

185 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

52 artiklar

Skog

16 artiklar

Social hållbarhet

66 artiklar

Transport

155 artiklar

Vatten

Etikett

vattenbruk

Vatten

Stor satsning på matproduktion i havet

Miljövänlig produktion av mat är en stor utmaning när världens befolkning växer. Vattenbruk kan vara ett sätt att lösa problemet. Göteborgs universitet satsar nu 300 miljoner kronor på ett nationellt centrum för marin vattenbruksforskning.

Mat & jordbruk

Jätteräkor från Bjuv ska revolutionera smutsig bransch

Jätteräkan har länge pekats ut som en av vår tids största miljöbovar. Kemikalier, antibiotika och skövlade mangroveskogar är bara några av anledningarna. Nu kan ett revolutionerade räkodlingssystem i skånska Bjuv vara på väg att ändra den saken.

Vatten

EU-projekt undersöker hur skaldjuren klarar klimatförändringar

Skaldjur, så som ostron, blåmusslor och pilgrimsmusslor kan i framtiden bli en mycket ovanlig syn i våra mataffärer i takt med att klimatförändringarna gör våra hav varmare och surare. EU satsar nu 3,6 miljoner euro på programmet CACHE för att få mer kunskap om klimatförändringarnas konsekvenser.

Vatten

Nytt kompetenscentra ska göra vattenbruket konkurrenskraftigt

Vattenbruket har fått ett eget nationellt kompetenscentrum. Centrets viktigaste uppgifter blir att samordna svensk forskning och utbildning och att bygga en portal för kunskapsbaserad information. Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet är huvudaktörer bakom NKfV, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk.

Vatten

Röding och musslor fokus för svensk nysatsning

Svenskt vattenbruk ökar igen, men från en mycket låg nivå. Odling av röding och regnbåge i kraftverksmagasin och av musslor längs de övergödda kusterna har identifierats som tillväxtbranscher.