163 artiklar

Biologisk mångfald

99 artiklar

Hållbara städer

44 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

425 artiklar

Klimat

39 artiklar

Landsbygd

227 artiklar

Livsstil & konsumtion

194 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

55 artiklar

Skog

17 artiklar

Social hållbarhet

67 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

fiskar

Mat & jordbruk

Vad har kantnålshanar och Gene Wilder gemensamt?

Hos kantnålsfiskar är det hanarna som blir gravida samt förser ungarna med näring och syre. Men de är knappast några mönsterpappor. Enligt en ny studie överger hanen sin befintliga partner om han träffar en hona han gillar bättre. Dessutom gör han sig av med äggen eller förkortar graviditeten för att snabbare kunna para sig med den nya honan.

Biologisk mångfald

Rödlistade arter utsatta för ohållbart fiske

Den ökande exploateringen av haven är tillsammans med klimatförändringar stora hot mot fiskebestånden. Enligt en ny studie är stora fiskarter längre än 1,5 meter mest utsatta.

Subtropiska fiskar söker sig norrut

Vatten

Många fiskarter söker sig norrut

Sardiner, ansjovis och makrill spelar en avgörande roll i de marina ekosystemen, och har även ett högt kommersiellt värde. Men uppvärmningen av haven gör att många av dessa fiskarter lämnar sig sina hav och istället söker sig norrut, visar ny europeisk studie.

Vatten

Drogpåverkade abborrar kan rubba hela ekosystem

Det ångestdämpande läkemedlet oxazepam som läcker ut i våra vattendrag förändrar beteendet hos abborrar. De blir mer aktiva, tar fler risker och blir mindre sociala. På sikt kan det ge effekter i hela ekosystemet, med bland annat ökad algblomning som följd.

Vatten

Spanade efter flytande sopberg – fann något ännu värre

Plastskräp är inte bara fult. Det dödar också. Havens djur trasslar in sig och misstar skräpet för mat. Men farligast på sikt är de allra minsta plastpartiklarna. De drar till sig miljögifter och kan förgifta hela ekosystemet.

Vatten

Så ska livet under ytan ges bästa skydd

Under de kommande åren förväntas Sverige inrätta marina naturreservat på en yta motsvarande dubbla Gotland. Ny forskning om hur lokala bestånd av torsk och andra marina arter bildas genom larvspridning kan hjälpa oss att hitta de mest lämpliga platserna att skydda.

Biologisk mångfald

Kvalitativt sätt att mäta biologisk mångfald pekar ut nya hotspots

Biologisk mångfald har hittills mätts i antalet arter. Men ett annat, mer kvalitativt sätt att se på mångfald går ut på att se till arternas funktioner, snarare än till deras antal.