I Europa orsakar användningen av högfluorerade ämnen mellan 52 och 84 miljarder euro i hälsoekonomiska kostnader årligen. Det visar en beräkning av Nordiska ministerrådet.

Högfluorerade ämnen (PFAS) är ca 3000 ämnen som har använts i varor sedan 1950-talet. Ämnena används bland annat för att skapa ytor som stöter bort vatten, fett och smuts.

Ämnena tillhör de mest svårnedbrytbara i naturen och sprids via förorenat grund- och dricksvatten och från konsumentvaror, som pizzakartonger, skidvalla, kläder och kosmetiska produkter.

I vetenskapliga studier har forskare kunnat se samband mellan förhöjda halter i blodet av högfluorerade ämnen och påverkan på blodfetter, immunförsvaret och sköldkörteln.

De ekonomiska kostnaderna av hälsoeffekterna i Europa beräknas i en ny rapport uppgå till 52–84 miljarder euro. Enbart ökad risk för njurcancer vid en yrkesmässig exponering för ämnena beräknas till 12,7–41,4 miljoner euro.

För de nordiska länderna beräknas hälsokostnaderna uppgå till 2,8–4,6 miljarder euro per år. Förutom det beräknas rening av områden som förorenats med högfluorerade ämnen uppgå till 46 miljoner –11 miljarder euro.

– För många av de områden där PFAS används i dag finns redan fluorfria alternativ tillgängliga. Det finns därför goda förutsättningar för att kunna minska användningen av högfluorerade ämnen, säger Åsa Thors, utredare på Kemikalieinspektionen.

Läs rapporten här