En ny studie visar att bidrag är viktiga för att påskynda de små och medelstora företagens klimatomställning, men bidragens effekter ökar om stödet kombineras med andra typer av insatser. För att få med småföretagarna på tåget är det viktigt att tydliggöra den affärsnytta klimatinsatserna kan ge, enligt Naturvårdsverket.