247 artiklar

Biologisk mångfald

166 artiklar

Hållbara städer

104 artiklar

Industri & Energi

195 artiklar

Kemikalier

575 artiklar

Klimat

88 artiklar

Landsbygd

370 artiklar

Livsstil & konsumtion

254 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

73 artiklar

Skog

49 artiklar

Social hållbarhet

77 artiklar

Transport

188 artiklar

Vatten

Ämne

Övrigt

Övrigt

Ny rapport visar att miljölagar ofta är otillräckliga

Enligt en ny rapport lyckas inte den nuvarande implementeringen och upprätthållandet av miljölagar möta de utmaningar som finns.

Övrigt

Ny teknik ska lyfta arbetsmiljön i gruvorna

I ett nytt forskningsprojekt undersöker forskare vid Luleå tekniska universitet hur arbetsmiljön kan förbättras inom gruvindustrin, med hjälp av tekniska lösningar.

Övrigt

Ökad återvinnig genom industriell symbios

IVL har i samarbete med en rad andra aktörer tagit fram en färdplan för hur Sverige kan öka återvinning och resurseffektivitet i energi- och materialflöden genom så kallad industriell symbios.

Övrigt

Svenskt friluftsliv till fjälls ojämställt enligt ny studie

Enligt ny studie från turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet finns det märkbara skillnader i det svenska friluftslivet - både gällande vilka som deltar i aktiviteterna och hur det porträtteras.

Dian Fossey

Övrigt

Forskare som riskerat livet för vetenskapen

Forskning är viktigt. Det ökar vår kunskap och förståelse för det svåra och komplexa. Ibland kan det vara på liv och död, och genom historien har många riskerat livet för vetenskapen. Här listar Extrakt några av dem.

Person som går i skogen

Övrigt

Kommunala eldsjälar driver miljöutvecklingen framåt

När politiken har blivit svagare har utrymmet för tjänstemännen vuxit. Forskare på Örebro universitet hittar det man kallar gröna tjänstemannaaktivister i närmare en fjärdedel av landets kommuner.

Övrigt

”2018 sticker ut rejält om man blickar bakåt”

Sommarens omfattande skogsbränder sticker ur rejält om man blickar bakåt, säger Anders Granström, skogsbrandforskare vid SLU.

Brandsläckningsarbete

Övrigt

Skogsbränder lämnar mer än synliga spår

Hur reagerar människor i en krissituation, och vilket stöd behövs när det värsta händer? Det har forskare från Försvarshögskolan i Karlstad nu tagit reda på.

kvinnors företagande

Övrigt

Hon spräcker myter om kvinnors företagande

En ny studie visar att offentliga finansiärer bedömer att kvinnliga entreprenörer är alltför försiktiga, tveksamma till att låta sina företag växa, saknar resurser för tillväxt och att deras företag underpresterar. Forskare slår nu hål på dessa myter en gång för alla.

Barn som leker

Övrigt

Hur påverkar våra handlingar framtida generationer?

De beslut vi tar idag kan få stora konsekvenser för framtida generationer. Forskare undersöker nu hur bättre förståelse för tid, och alternativ till traditionella perspektiv, kan ge en mer hållbar framtid och skapa rättvisa mellan generationer.

Övrigt

Satsning på medborgarforskning

I ett nytt projekt ska en gemensam plattform för medborgarforskning tas fram, vilket bland annat väntas öka privatpersoners demokratiska deltagande i forskning.

capitolium washington dc

Övrigt

”Myter har alltid använts inom politiken”

Myter, saker vi anser vara sanna men inte objektivt kan bevisa, har funnits länge. Vad händer när myter och ”alternativa fakta” får allt större inflytande över faktisk politik? Det ska nu myt-forskaren Maja Essebo undersöka. I fokus står den amerikanska miljöpolitiken.

Övrigt

Stora skillnader i hur kommuner använder geodata

Geologisk information är viktig för att möta utmaningar inom hållbar utveckling, men kunskapen om den information som finns tillgänglig varierar i kommunerna. Bättre stöd till tjänstemän skulle kunna öka användningen, visar en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet. 

Kvinna väljer bland röstsedlar

Övrigt

”Vi kan inte ha demokratiska val i nuläget”

Genom sociala nätverk på internet skapas nya ”sanningar” och vi möter bara åsikter som liknar våra egna. Fenomenet hotar möjligheten att uppfylla de höga ambitionerna i FN:s hållbarhetsmål. Dessutom hotar det demokratin, menar Per Ödling, professor i telekommunikation.

Övrigt

”Unga tjejers röst saknas i stadsplaneringen”

Killar använder Stockholms offentliga idrottsplaner i betydligt större utsträckning än tjejerna. Om de globala hållbarhetsmålen ska nås så måste tjejerna få större utrymme i stadsplaneringen, menar en forskare som Extrakt har intervjuat.

Övrigt

Miljösektorn på frammarsch efter finanskrisen

Antalet sysselsatta inom Sveriges miljösektor ökade stadigt mellan 2004 till 2008 för att 2009 minska till följd av finanskrisen. Men nu visar statistik från SCB att trenden har vänt uppåt igen.

Övrigt

Samverkan – mer än ett modeord

Enligt en ny studie från Stockholm Resilience Centre är samhällets förmåga att lösa miljöproblem starkt kopplad till hur olika privata och offentliga aktörer samverkar och hur nätverken de skapar ser ut.

Övrigt

Så går det för Sveriges hållbarhetsarbete

I en ny rapport analyserar SCBs statistiker hur Sverige uppfyller de 17 målen som ingår i Agenda 2030.

Övrigt

Varmare snö kan förutspå jordbävning

Högre snötemperaturer kan vara ett tecken på att det inom två till tre veckor inträffar en jordbävning, enligt forskning vid Luleå tekniska universitet.

Övrigt

Samarbete inom regeringskansliets fyrkanter

Karolina Skog är miljöminister med hemvist på Miljödepartementet medan Isabella Lövin axlar ministerposten med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt även rollen som vice statsminister på Utrikesdepartementet. Hur kommer ansvaret för miljöpolitiken att fördelas i praktiken?

Övrigt

Forskartätt bland Sveriges hållbarhetsmäktigaste

Igår lanserade tidningen Aktuell Hållbarhet en lista med de 101 hållbarhetsmäktigaste i Sverige. Kriteriet var "åstadkommen hållbarhetsnytta i relation till faktiskt inflytande och reell makt", och Johan Rockström hamnade högst bland forskarna på en tredje plats.

Övrigt

Därför behöver Sverige ett nätverk för vetenskaplig kommunikation

För att snabba på och förenkla utvecklingen av vetenskapskommunikation, behöver forskare och kommunikatörer ett utrymme där de kan dela med sig av sina praktiska erfarenheter, diskutera spännande innovationer och lära av sina kollegor. Det skriver 13 forskningskommunikatörer i nya nätverket Forskom.

Övrigt

Nya perspektiv behövs inom national- och företagsekonomin

Vid universitetens nationalekonomiska institutioner råder idag ett monopol för neoklassisk teori. Neoklassiska ekonomer pläderar för konkurrens på varumarknader, men konkurrens kan på samma sätt vara till fördel inom vetenskapen och vidga perspektiven. Det skriver Peter Söderbaum, professor emeritus i ekologisk ekonomi.

Övrigt

Studenter vill lära sig mer om hållbarhet

Svenska lärosäten möter inte studenternas nya önskemål om hållbarhetsutbildning.

Övrigt

Tre svenska universitet rankas högt i miljövetenskap

QS, ett stort globalt karriär- och utbildningsnätverk, har listat de hundra bästa universiteten.

Övrigt

Fem steg för mer lyckad vetenskapskommunikation

Ska vetenskapen kunna leda samhället genom förändringar och skapa underlag för beslutsfattande och statlig politik måste forskningskommunikationen förbättras och utvecklas. Men lösningen är inte att skrika högre.
I en tid då vi utsätts för så mycket babbel och brus är det särskilt viktigt att man lyssnar och använder sin urskillningsförmåga. Lyckad forskningskommunikation handlar inte bara om att göra sig hörd. Den kräver en autentisk och trovärdig röst och en inbjudan till lyssnarna att delta i samtalet. Det skriver Robert Watt, kommunikationschef på Stockholm Environment Institute.

Hög ljudnivå påverkar nationalparkernas djurliv

Övrigt

Hög ljudnivå påverkar nationalparkers djurliv

Ljudnivån har ökat i de amerikanska nationalparkerna. Detta kan ge konsekvenser för djurlivet. Vissa ugglor och fladdermöss kan till exempel ha svårt att höra sina byten.

Övrigt

Extrakt – Sveriges bästa webbtidning!

Tidningen Extrakt blev utsedd till Sveriges bästa massmediesajt/webbtidning när Publishingpriset 2014 delades ut.

Övrigt

Träffa Extrakt på Bokmässan

Den 26 och 27 september kan du träffa tidningen Extrakt på Bokmässan i Göteborg.

Övrigt

Följ Extrakt på Facebook och Twitter

Nu finns tidningen Extrakt även i sociala medier. Du kan följa oss både på Facebook, Twitter och Instagram. Här tar du del av våra senaste artiklar och tipsas om andra intressanta händelser och nyheter inom hållbarhet och forskning. Det är också ett forum där du möter andra läsare och kan diskutera aktuella frågor som engagerar […]

Övrigt

Extrakt.se till final i Publishingpriset 2014!

Tidningen Extrakt nominerad till bästa massmediesajt/webbtidning.

Övrigt

Svenska miljömyndigheter utreds

Regeringen vill göra en total översyn av elva miljömyndigheter. Syftet är att förnya och effektivisera miljöarbetet och att miljömålen ska uppfyllas bättre. Det skriver miljöminister Lena Ek (C) på DN Debatt.

Övrigt

Extrakt nominerad till Årets Tidskrift!

Tidningen Extrakt är nominerad till Årets Tidskrift 2013 i kategorin Digitala Medier. Priset ges ut av branschorganisationen Sveriges Tidskrifter och har till syfte att verka för en hög kvalitet inom tidskriftsbranschen genom att premiera goda förebilder och nyskapande insatser.

Övrigt

Fyra miljarder mer till forskning

Regeringen ökar anslagen för forskning och innovation med 4 miljarder under den kommande fyraårsperioden. Det framgår av regeringens promemoria som skissar upp huvuddragen i den kommande forsknings- och innovationspropositionen.