Samarbetet för att minska föroreningar har gett resultat och avvecklingsprocessen av flera särskilt förorenade områden (hot spots) har visat på en positiv utveckling. Ytterligare förbättringar var i dag på dagordningen vid det 100:e mötet i undergruppen för Avveckling av Särskilt Förorenade Områden (SHE), rapporterar Naturvårdsverket.