Den invasiva svartmunnade smörbulten konkurrerar snabbt ut andra fiskar och innebär ett hot mot flera inhemska arter. Inom en satsning på forskning om invasiva främmande arter ryms flera projekt som fokuserar på just den svartmunnade smörbulten. På Sveriges lantbruksuniversitet ska forskare hitta metoder för att förhindra att den sprids till sötvatten. På Göteborgs universitet ska forskare med hjälp av eDNA från fiskbajs ta reda på om rovfiskar som torsk kan begränsa utbredningen av svartmunnad smörbult på Västkusten.