Flera europeiska arter av mossor hotas av utrotning och klimatförändringarna försämrar deras chanser ytterligare. Forskare från bland annat Naturhistoriska riksmuseet har i en ny studie undersökt hur man kan identifiera mossor som löper särskilt stor risk att dö ut. De ser att små mossor och mossor med svårspridda sporer är särskilt utsatta tillsammans med arter som lever i miljöer som riskerar att minska eller försvinna, som på alptoppar eller oceaniska öar.