Svenskarna lägger allt mindre pengar på ekologiska livsmedel, visar ny statistik från SCB. Under 2022 sålde dagligvaruhandeln ekologiska livsmedel för 17,3 miljarder kronor, vilket är 2,4 procent mindre än 2021, och 7,5 procent mindre än 2020.