De miljömotiverade subventionerna – som omfattar transaktioner som bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan samt förbättrad hantering av naturresurser – ökade 2020 jämfört med 2019. Under 2020 uppgick de till drygt 12,1 miljarder kronor, vilket är en uppgång med 10 procent från 2019, rapporterar Naturvårdsverket.