Antalet laddstationer som fick stöd genom Klimatklivet ökade markant år 2023 jämfört med tidigare år, visar en lägesbeskrivning som Naturvårdsverket har lämnat till regeringen. Det är framför allt laddpunkterna för boende och anställda som har blivit fler, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. För elektrifieringen är även de publika laddstationerna viktiga, inte minst för att de möjliggör långa resor med elfordon.