164 artiklar

Biologisk mångfald

100 artiklar

Hållbara städer

44 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

426 artiklar

Klimat

43 artiklar

Landsbygd

229 artiklar

Livsstil & konsumtion

199 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

55 artiklar

Skog

18 artiklar

Social hållbarhet

67 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

miljöpolitik

Barn som leker

Övrigt

Hur påverkar våra handlingar framtida generationer?

De beslut vi tar idag kan få stora konsekvenser för framtida generationer. Forskare undersöker nu hur bättre förståelse för tid, och alternativ till traditionella perspektiv, kan ge en mer hållbar framtid och skapa rättvisa mellan generationer.

Blad tropisk regnskog

Biologisk mångfald

”Naturen – mycket mer än handelsvara”

FN:s panel för biologisk mångfald IPBES ger kunskap om hur vi kan vända negativa trender och finna lösningar som möter FN:s alla hållbarhetsmål. I en artikel i Science lyfter panelens experter fram att synen på de nyttor som naturen ger behöver breddas och ses ur ett kulturellt perspektiv. Genom ett tvärvetenskapligt utvecklingsarbete lanseras begreppet ”naturens bidrag till människor” som mer inkluderande och bredare än ekosystemtjänster. Det skriver professor Marie Stenseke och seniorrådgivare Ivar Baste, båda verksamma inom panelen.

capitolium washington dc

Övrigt

”Myter har alltid använts inom politiken”

Myter, saker vi anser vara sanna men inte objektivt kan bevisa, har funnits länge. Vad händer när myter och ”alternativa fakta” får allt större inflytande över faktisk politik? Det ska nu myt-forskaren Maja Essebo undersöka. I fokus står den amerikanska miljöpolitiken.

Övrigt

Samarbete inom regeringskansliets fyrkanter

Karolina Skog är miljöminister med hemvist på Miljödepartementet medan Isabella Lövin axlar ministerposten med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt även rollen som vice statsminister på Utrikesdepartementet. Hur kommer ansvaret för miljöpolitiken att fördelas i praktiken?

Livsstil & konsumtion

Här är de gröna styrmedlen som fungerar

Av 32 olika utvärderade styrmedel har trängelskatterna haft störst effekt, och en utredning från Göteborg visade att ingen annan enskild åtgärd ger samma effekt på trafikmängden som trängselskatter.