Naturvårdsverket har följt upp utvecklingen för Sveriges utsläppsminskningar fram till 2030. Uppföljningen visar att målen går att nå, men att det går för långsamt.

Senast år 2030 borde Sveriges utsläpp i den så kallade icke-handlande sektorn ha minskat med minst 63 procent jämfört med 1990. Enligt rapporten från Naturvårdsverket är vi halvvägs dit, men om vi fortsätter i nuvarande takt kommer utsläppsminskningen endast nått 44 procent år 2030. Samtidigt ska utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Med dagens takt kommer vi däremot endast ha minskat utsläppen med 35 procent. När beräkningarna gjorts har det tagits hänsyn till tre planerade styrmedel. Det handlar om:
 • reduktionsplikten, som successivt ska blanda in en högre andel biodrivmedel i bensin och diesel,
 • bonus–malus för nya lätta fordon, där fordon med lägre miljöpåverkan blir billigare samtidigt som mer miljöskadliga fordon blir dyrare, och
 • klimatklivet, ett stöd för lokala och regionala klimatinvesteringar.
"Vår analys visar att dagens styrmedel – de som är beslutade och de som planeras kommer ge stora minskande utsläpp. Politikerna har fattat beslut som Naturvårdsverket bedömer kommer att leda till att företag, hushåll och kommuner kommer ta åtgärder för klimatet", skriver Naturvårdsverket. Samtidigt är inte styrmedlen nog, och enligt myndigheten är minskade utsläpp i transportsektorn nyckeln för att nå målen. "Sverige kan och behöver rikta kraften mot effektivare fordon, förnybara drivmedel och ett transporteffektivt samhälle samtidigt. Det står alltså inte mellan antingen elbilar eller tätare stadsbebyggelse", skriver Naturvårdsverket. Läs rapporten: "Med de nya svenska klimatmålen i sikte"

Beatrice Rindevall

Lämna ett svar till Dag Lindgren Avbryt svar

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Dag Lindgren skriver:

  Utrikes transporter (bunkring flyg båt) tangerar utsläppsrekord 2016. Utsläppen har mer än fördubblats sedan 1990 (ref nivå) och kan förutses fortsätta att öka, inga kraftfulla åtgärder emot. Utsläppsnivån för utrikes flyg är jämförbar med privatbilismens, där kraftfulla åtgärder sätts in. Ändå står det anmärkningsvärt lite om utrikes transporter i rapporten, fast det är uppenbart att reduktionen totalt går för långsamt och att stora reduktioner på utrikes transporter kan göras i närtid.

 • Dag Lindgren skriver:

  Läget med biodrivmedel är långt värre om man räknar på varifrån råvarorna kommer

  Sverige använde 2016 högst andel biodrivmedel i EU, 19 % (17 TWH) av användningen för inhemska transporter (flyg exkluderat). Mindre än 2 TWh, var dock producerat baserat på svenska råvaror.
  http://portal.research.lu.se/portal/files/33712989/Ahlgren_mfl_Rapport_105_Milj_och_Energisystem_LTH.pdf

  Öka användningen av svenska råvaror för biodrivmedel!!!!!
  Potentialen och behovet är högt men den politiska viljan låg.