Forskare vid Umeå universitet har analyserat vattenprover som samlats in runt hela Östersjön för att undersöka förekomsten av läkemedelsrester. Till sin förvåning hittade de 23 av de 94 läkemedel som testades.

–  Högsta halterna fanns här vid Kastellholmen vilket kanske inte är så konstigt men vi hittade halter även mitt ute på havet, säger miljöforskaren Jerker Fick. De överraskande fynden gör att forskarna nu ska följa upp studien med ytterligare vattenprover. Hur farliga läkemedelsrester i haven är för såväl djur som människor är fortfarande inte fastställt.

Läs mer här (www.dn.se)