Att återanvända kläder är bra för miljön och svenskar är duktiga på att exportera textilier. Miljövinsten för återanvändning jämfört med nyproduktion är stor.

Det är bättre för miljön att kläder återanvänds än att de lämnas till återvinning, konstaterar Naturvårdsverket i en ny rapport. Många kläder exporteras till Afrika och även med transporten inräknad blir miljövinsten större vid återanvändning. Exporterade kläder från Norden bidrar till en minskning motsvarande över 190 000 ton koldioxid och en minskad vattenförbrukning på över 70 miljoner kubikmeter, enligt Naturvårdsverket.  - En tidigare svensk studie har visat att över hälften av kläderna och hemtextilerna som slängdes i det osorterade hushållsavfallet var i sådant skick att de skulle kunna användas igen, det vill säga hela och oslitna. Svenskar kan alltså ytterligare bidra till en minskad global miljöpåverkan genom att sortera ut textilavfall, säger Yvonne Augustsson, handläggare och ansvarig för textilfrågor på Naturvårdsverket. Varje år handlar nordiska konsumenter runt 365 000 ton nya kläder och ny hemtextil. Det motsvarar ungefär 14 kilo per person.

Läs mer här (norden.diva)