I Europa finna idag nästan en halv miljard färre fåglar än för trettio år sedan. Det visar ny europeisk studie. Storskaligt jordbruk och förändrat skogsbruk tror man kan vara anledningarna.

I Sverige har till exempel mer än varannan gråsparv försvunnit sedan mitten av 1970-talet, enligt Sveriges ornitologiska förening. Även sånglärkan, staren och hussvalan är exempel på arter som har blivit färre, rapporterar Sveriges Radio. När det storskaliga jordbruket ökar försvinner de gärdesgårdar och dikesrenar som utgör viktiga boplatser för fåglarna. Fåglar trivs heller inte särskilt bra i kompakt granskog som idag blivit allt vanligare inom det moderna skogsbruket. Men alla fågelarter är inte lika känsliga för förändringar i jord- och skogsbruket. Enligt den nya studien ökar exempelvis talgoxen, rödhaken, blåmesen och koltrasten i antal. Studien “Common European birds are declining rapidly while less abundant species’ numbers are rising” är publicerad i tidskriften Ecology Letters.

Läs mer här (sverigesradio.se)


Cathrine Beijer

Lämna ett svar till lena Avbryt svar

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Enligt artdatabankens översikt av ändringar 2005-2010 har fler fågelarter ökat i antal i skogen än som minskat i antal. Så orsakerna verkar inte huvudsakligen vara att söka i det moderna skogsbruket.

  • lena skriver:

    Jag tycker att man kan hjälpa Gråsparvar att överleva med utfording i städerna där den forfarande finns kvar.