149 artiklar

Biologisk mångfald

92 artiklar

Hållbara städer

43 artiklar

Industri & Energi

156 artiklar

Kemikalier

408 artiklar

Klimat

33 artiklar

Landsbygd

212 artiklar

Livsstil & konsumtion

185 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

52 artiklar

Skog

16 artiklar

Social hållbarhet

66 artiklar

Transport

155 artiklar

Vatten

Etikett

sånglärka

Skärfläcka

Biologisk mångfald

Poesin visar vikten av mångfald

Kan litteratur hjälpa ekologer att se fåglars kulturella betydelse? Det tror forskare i ett svensk-brittiskt projekt som tar poesin till hjälp för att värdera jordbrukslandskapets fåglar. För författaren Tomas Bannerhed är fågellivet en språklig ocean att ösa ur, men han är tveksam till att tala om olika arters ”viktighet”.

Biologisk mångfald

Rutor vänder trenden för sånglärkan

Ett nytt projekt inom biologisk mångfald ökade förekomsten av den hotade sånglärkan med upp till 60 procent.

sånglärka

Biologisk mångfald

Lärkor räddas av rutor

Så här års brukar sånglärkan vara ett säkert vårtecken. Men lärkdrillen hotas av en utveckling med allt större sädesfält och tätt växande grödor. Kanske kan små osådda ”lärkrutor” på åkern skapa den variation som fågeln behöver?