163 artiklar

Biologisk mångfald

99 artiklar

Hållbara städer

44 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

425 artiklar

Klimat

39 artiklar

Landsbygd

227 artiklar

Livsstil & konsumtion

194 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

55 artiklar

Skog

17 artiklar

Social hållbarhet

67 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

havsörn

Biologisk mångfald

Ingen kalkbrytning i gotländska Bunge

Ojnareskogen skyddas från kalkbrytning. Det har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till i en ny dom.

Kemikalier

”Stark varningssignal för miljötillståndet”

Örnägg med höga halter miljögifter är en gåta som gäckar forskare. Misstankar har riktats mot pappers- och massabrukens historiska utsläpp, men sambandet är långtifrån självklart.

Kemikalier

De kan ha svaret på giftgåtan i Bottenhavet

Miljögifter som fasades ut på 70-talet har återigen dykt upp i havsörnens ägg. Forskarna misstänker att havsborstmaskens intåg i Bottenhavet kan ha betydelse för varför man nu hittar gifterna i näringskedjan.

Kemikalier

Onormalt höga gifthalter i havsörnars ägg

Miljögifter har återigen dykt upp i havsörnars ägg. Forskarna tror att det är orsaken till varför havsörnarna vid kusten i norra delen av Bottenhavet under flera år inte har några ungar.