149 artiklar

Biologisk mångfald

92 artiklar

Hållbara städer

43 artiklar

Industri & Energi

156 artiklar

Kemikalier

408 artiklar

Klimat

33 artiklar

Landsbygd

212 artiklar

Livsstil & konsumtion

185 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

52 artiklar

Skog

16 artiklar

Social hållbarhet

66 artiklar

Transport

155 artiklar

Vatten

Etikett

bevarandestatus

Mat & jordbruk

Goda siffror för den svenska järven i årets inventering

En ny inventering visar att det finns cirka 583 järvar i Sverige, jämfört med 522 föregående år. Men populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är minst 600 individer.