Maria Börjesson, Centrum för transportstudier, KTH