Vilda humlor smittas med virus och parasiter av tama honungsbin. Överföringen av sjukdomar från de tama bina till vilda pollinatörer gör det ännu mer angeläget att kontrollera sjukdomar hos tambina, skriver forskare i Nature.

Nedgången av både tama och vilda pollinatörer världen över hotar mänsklighetens livsmedelsförsörjning. Nu har forskare visat att tama honungsbin, som är hårt drabbade av flera olika infektionssjukdomar, med stor sannolikhet sprider sjukdomarna vidare till sina vilda släktingar. I och med att biodlingar flyttas och exporteras runtom i världen, innebär sjuka bin en stor fara för vilda arter. I kombination med gifter i jordbruket och en mindre mångfald av blommor i dagens enformiga jordbrukslandskap kan sjukdomarna bidra till att pollinatörerna slås ut.

Läs mer här (www.nature.com)