Bristen på sötvatten är en av de största globala utmaningarna som vi står inför idag, säger Lars Bengtsson som är driftledare och utvecklingsingenjör vid Hammarby Sjöstadsverk.