Antalet varor som produceras och säljs under någon form av miljömärkning har ökat kraftigt de senaste åren. Det visar en ny rapport från forskningsprogrammet Entwined som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Detta kan enligt Mark Sanctuary, programchef för Entwined och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, tolkas som ett sätt för privata storbolag att undvika negativa återverkningar inom särskilt känsliga miljö- och arbetskraftsetiska områden som exempelvis kakao-, palmolje- och bomullsproduktion. En av utmaningarna för forskningen blir därför enligt Mark Sanctuary att urskilja vad som är varumärkesstrategi och vad som verkligen ger effekter på miljö- och arbetsförhållanden.

Läs mer här (www.ivl.se)