Såväl yngre som äldre anger att de ser allvarligt på konsekvenserna av pandemin. I åldersspannet 18 till 29 år är 66 procent oroliga för hur våra välfärdssystem ska klara av effekterna av Coronavirusets utbredning. I åldersspannet 65-79 år ligger den siffran på 69 procent, uppger MSB.