Vad är egentligen miljörättvisa och hur ser en hållbar framtid ut? En ny avhandling från Göteborgs universitet i engelskspråkig litteratur visar på olika föreställningar om vem som kan skapa en hållbar och rättvis värld – och varför föreställningen om att vi enbart ska ”lyssna på vetenskapen” kan begränsa det arbetet.