Enligt forskning från Oxford university ger en växtbaserad kost 75 procent mindre klimatutsläpp, vattenföroreningar och markanvändning än en köttrik kost. Vad vi äter har betydligt större effekt på miljö och klimat än hur det vi äter har framställts. Till exempel är ekologiskt producerat fläskkött, det kött med lägst klimatpåverkan, fortfarande åtta gånger mer skadligt för klimatet än den växt med störst klimatpåverkan, raps.