Det flyttas alltmer inom Sverige, visar en ny rapport från SCB. Men sedan år 2002 har benägenheten att flytta minskat något bland inrikesfödda medan den ökat betydligt för utrikesfödda.