I våras startade ett forskningsprojekt vid Malmö universitet med syfte att studera coronakrisens effekter på idrott och fysisk aktivitet.

– Enkätsvaren vi har fått in visar att unga verkar röra sig mindre, säger Susanna Hedenborg, forskningsledare.