Stora mängder av ofta förorenade sediment fortsätter att dumpas i Östersjön – trots att det är förbjudet. En ny studie från Stockholms universitet visar på inkonsekvens när undantag beviljas för dumpning och att praxis strider mot Sveriges miljömål.