WHO:s nya riktlinjer visar att luftföroreningar är farligare för vår hälsa än vi tidigare trott. EU ser nu över sina regler och hämtar in synpunkter från alla medborgare om luften vi andas. Enkäten är öppen till 16 december, rapporterar Naturvårdsverket.