Trångboddhet, utbildning och inkomst påverkade för hur hårt pandemin slog i olika delar av samhället, enligt en studie från Göteborgs universitet. Forskningen bygger på statistik om hela Sveriges befolkning.