Bara en spillra finns kvar av Östersjöns torskbestånd. I en ny studie konstaterar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet att fiskarna i östra Östersjön är magra och i mycket dålig kondition. Beståndets tillväxt är sämre än någonsin.